رشد ۹.۸ درصدی شکایت از ایشاپ ها

شکایت مردم از فروشگاه های اینترنتی ۹.۸ درصد رشد کرد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایشاپ ها را ملزم کردند تا قیمت روز هر کالا و موجودی انبار را در کنار مشخصات محصول ثبت کنند.

شکایت مردم ازفروشگاه های اینترنتی۹.۸درصدرشدکرد. مرکزتوسعه تجارت الکترونیکی ایشاپ هارا ملزم کردندتا قیمت روز هر کالا و موجودی انبار را درکنار مشخصات محصول ثبت کنند.

 یکی ازمشکلات مشتریان فروشگاههای اینترنتی اختلا ف قیمت کالای مندرج باکالای دریافتی است. معمولا فروشگاه های اینترنتی پس از فروش کالا هزینه هایی رابرمشتریان تحمیل می کنند. درحالی که می بایست اطلاعات دقیقی مانند قیمت کالا و خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل ونقل وحتی میزان موجودی انبار را برای تصمیم گیری به مشتری بدهند.

 این مورد صراحتا درفصل اول  قانون تجارت الکترونیک ودرماده۳۳ این فصل  قیدشده است اما عملافروشگاهه های اینترنتی مشتری رادرعمل انجام شده قرارمی‌دهند وبا بهانه هایی مانند نوسان قیمت کالا در بازار، مبالغ بیشتری می‌گیرند و یا در ارسال کالا دقت نمی کنند. مصوبه اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک صاحبان فروشگاه های اینترنتی را در مقابل مشتریان پاسخگو می کند .در این میان  بهتر است که مشتریان نیز پیش از ثبت سفارش قیمت کالا را از سایت های مشابه استعلام کنند. 

 قرار بود شهریورپارسال فروشگاه های اینترنتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک  رتبه بندی شوند و نماد اعتماد الکترونیک به آنها داده شود. بر اساس آمار های وزارت صمت،پارسال ۱۵  هزار و ۴۵۱ نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارها داده شد. که نسبت به  اعطای ۱۳ هزار و ۹۳۳ نماد اعطا شده در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد