شکست قیمت‌گذاری دستوری

دو ماه پس از ورود چندباره دولت به بازار خودرو و تکلیف سازمان حمایت به خودروسازان برای فاصله حداکثر ۱۰ درصدی قیمت کارخانه تا بازار، حال و روز قیمت ها چگونه است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد