معمای عرضه ETF های دولتی و آثار آن بر خصوصی سازی

اخیرا مجددا زمزه های عرضه ETF های پالایشی و خودرویی فلزی به گوش میرسد. موضوعی که مجددا این سوال را مطرح میکند فروش سهام دولت در شرکت ها در قالب ETF چه تاثیری بر روند خصوصی سازی دارد؟ آیا هدف دولت خصوصی سازی است یا تامین نقدینگی؟ چطور ممکن است بدون انتقال مدیریت، ادعا کرد خصوصی سازی انجام گرفته است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد