خوانش جدیدی از اقتصاد در «اکو ایران »

«علی سرزعیم» نویسنده کتاب «اقتصاد برای همه» مهمان این قسمت از برنامه «خوانش» است. او پاسخ می دهد که چرا همگان باید اقتصاد بدانند. «مهدی ناجی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم که این کتاب را برای دانشجویانش تدریس کرده از توانایی سرزعیم در ساده نویسی و مفاهیم دشوار اقتصادی می گوید که از شاخصه های کتاب بشمار می رود. مهارتی که خود نویسنده آن را مرهون فعالیت های روزنامه نگاری اش می داند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد