انتشار اوراق ودیعه و پازل نقدینگی

شورای پول واعتبار قصد دارد برای جمع آوری نقدینگی اوراقی به ارزش ۵۰ هزار میلیاردتومان منتشر کند و سرعت رشد نقدینگی را تا ۱۴ درصد کاهش دهد. پیش ازاین بانک‌مرکزی برای جمع آوری نقدینگی اوراق دولتی را حراج کرده بود. هفته پیش هم نرخ سودسپرده های بانکی افزایش یافت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد