مبلغ واقعی وام‌ خرید مسکن چقدر است؟

مبلغ خرید امتیاز تسهیلات «بدون سپرده» مسکن به تبع رشد قیمت اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافت. زوجینِ متقاضی دریافت وام بدون سپرده، با احتساب قیمت امروز اوراق چقدر باید هزینه کنند؟ مبلغ پرداختی متقاضیان تسهیلات فردی مسکن در تهران چقدر است؟ شرکت فرابورس برای تعدیل قیمت اوراق گواهی حق تقدم وام مسکن پیشنهاداتی ارائه داده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد