مکه در انتظار خلوت‎ترین حج

کرونا باعث بروز صحنه‎هایی شد که تا سال گذشته کسی به فکرش خطور نمی‎کرد. یکی از این صحنه‎ها، تصویری خلوت از کعبه بود. عربستان سعودی هرساله بخش قابل توجهی از درآمدهایش را از مناسک حج به دست می‎آورد؛ عددی نزدیک به ده درصد از درآمد نفتی کشورش. از طرفی با کاهش چشم‎گیر قیمت نفت، درآمد عربستان نسبت به گذشته بسیار کمتر شده و دچار کسری بودجه شده است. حال در این شرایط و با در نظر گرفتن محدودیت‎های به وجود آمده، دولت عربستان باید دور در آمدش از این مراسم مذهبی را نیز خط بکشد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد