سریال تنش ها بین آمریکا و چین

چالش های بین آمریکا و چین در دوره ریاست جمهوری ترامپ روز به روز بیشتر شده است. در جدیدترین اتفاق اما این اختلاف به تعطیلی کنسولگری ها هم کشیده شده است. اما آیا این اختلافات صرفا محدود به تعرفه های صادرات و واردات چین و آمریکاست؟ این دو کشور چه مشکلاتی با هم دارند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد