خط فقر غذایی چقدر است؟

سبد مطلوب غذایی برای هر فرد روزانه ۲ هزار و ۵۷۳ کالری است. دهک سوم جامعه که جزو اقشار کم درآمد جامعه محسوب می‌شوند، روزانه حداقل ۱۹۳۴ کالری نیاز دارند. با این حساب خط فقر غذایی برای هر فرد چقدر است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد