۱۰ چالش و ابهام‌ وام اجاره مسکن

یکی از مهمترین ایرادات این طرح از نگاه کارشناسان، رشد نقدینگی و تورم با تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است. اما با فرض رفع تمام موانع، آیا این سیاست می‌تواند تمام جامعه هدف را پوشش دهد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد