راه گریز از ریسک در این روزهای بورس

با توجه به اقبال گسترده‎ای که امسال بازار سرمایه با آن روبه‎رو شد، بسیاری از افراد که تا قبل از این سر و کاری با بورس نداشتند، شروع به خرید و فروش سهام کردند. اما در حال حاضر که شاخص به دو میلیون رسیده، برخی کارشناسان صحبت از اصلاح شاخص یا حتی ریزش می‎کنند. از طرف دیگر ریسک‎هایی چون چگونگی عرضه‎های دولتی، انتخابات آمریکا و ... نیز بازار را می‎تواند تهدید کند. بنابراین با در نظر گرفتن این ریسک‎ها، ایجاد تنوع در پرتفوی، یکی از راه‎هایی است که می‎تواند سهامداران را از ریسک‎ها تا حد بسیاری ایمن کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد