ویدئو های مرتبط

انفجار اقتصاد؛ انفجار بیروت چه تاثیری بر اقتصاد لبنان خواهد داشت؟

انفجار در بندر تجاری لبنان، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور بود. لبنان در دهه‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم کرده اما از آغاز سال ۲۰۲۰ شیوع ویروس کرونا اقتصاد این کشور را شکننده‌تر از قبل کرده. حالا انفجار در بندر تجاری لبنان را به این شرایط اضافه کنید.

انفجار در بندر تجاری لبنان، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور بود. لبنان در دهه‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم کرده اما از آغاز سال ۲۰۲۰ شیوع ویروس کرونا اقتصاد این کشور را شکننده‌تر از قبل کرده. حالا انفجار در بندر تجاری لبنان را به این شرایط اضافه کنید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد