فروش اوراق نفتی در اقتصاد ایران تازگی دارد؟

گشایش اقتصادی صحبتی بود که رییس جمهور آن را چند روز گذشته مطرح کرد. گمانه‌زنی‌های بسیاری در این خصوص انجام شد که فروش اوراق نفتی از مهم‌ترین آن‌ها بود. اما آیا این فروش اوراق نفتی قبلاً نیز انجام شده است؟ مکانیزم آن به چه شکل خواهد بود؟ آیا می‌توان نتایج مثبتی از آن انتظار داشت؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد