مردم با نفت چکار کنند؟

وعده «گشایش اقتصادی» رمزگشایی شد. دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد