مهم‌ترین سرمایه‌گذار خارجی موبایل، کشور را ترک می‌کند.

سقوط قابل‌توجه ارزش پول ملی یک کشور برای هیچ سرمایه‌گذار خارجی مطلوب نیست و حالا به نظر می‌رسد ام تی ان در این شرایط ایران را ترک می‌کند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد