از اقتصاد نفتی عبور کرده ایم

صلاحیت حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت فردا در مجلس بررسی می‌شود. او معتقد است کاهش درآمدهای نفتی منجر به تنفس تولید شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد