اختصاص بیست لیتر بنزین به هر ایرانی؟

پرونده «کوپن سوخت» به‌عنوان طرح جایگزین «سهمیه‌بندی سوخت» این بار توسط مجلس یازدهم باز شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد