مقصر تورم کیست؟

در دهه‌های اخیر تورم در ایران نوسانات زیادی داشته و میانگین نرخ تورم از سال ۵۸ تا ۹۸ حدود بیست درصد بوده است. امروز کنترل تورم در بسیاری از کشورها یک مسئله حل شده است و در برخی دیگر از کشورها تورم کمتر از ۵ درصد از بدیهیات است. اما تورم در ایران چه متهم‌هایی دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد