چرا طرح مسکن ملی خریدار ندارد؟

افراد ثبت‌نام‌کننده حائز شرایط اولیه در طرح «مسکن ملی» به دو گروه «تماشاچی» و «پیش‌خریدار قطعی» تبدیل شده‌اند که ۹۵ درصد آنها،‌ فعلا در گروه اول هستند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد