تورم قیمت مسکن در حاشیه، بیشتر از تهران شد

در ۸ سال گذشته رشد قیمت مسکن در تهران و حومه دو رفتار متفاوت داشته، از سال ۹۱ تا ۹۷ رشد قیمت در تهران بیشتر از حاشیه‌ بود اما طی ۱ سال و نیم گذشته تورم ملکی حاشیه از متن سبقت گرفته است. دلیل این اتفاق چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد