ماجرای ۲۷ میلیارد دلار ارزی که برنگشت

بانک مرکزی در هفته‌های گذشته نسبت به برنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی انتقاد کرد. پس از این انتقاد بانک مرکزی، اتاق بازرگانی تهران درخواست کرد تا اسامی افراد و شرکت‌هایی که نسبت به ارائه ارز حاصل از صادرات اقدام نکردند، معرفی کند. حالا پس از ارائه لیست این افراد و شرکت‌ها توسط بانک مرکزی، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، ضمن واکنش به «میزان ۲۷ میلیارد دلار» اعلامی از سوی بانک مرکزی، علت عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی را اعلام کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد