چه ایراداتی به نحوه بازگشت ارز صادراتی وارد است؟

میزان بازگشت ارز به بحث داغی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی تبدیل شده است. اما چه ایراداتی به نحوه محاسبه بازگشت ارز صادراتی وارد است؟ حسین سلاح ورزی،نایب رئیس اتاق بازرگانی پاسخ می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد