وعده گشایش اقتصادی اردوغان چه بود؟

اردوغان هفته پیش خبر از رونمایی یک کشف بزرگ داد، خبر و مانوری که بی‌شباهت با گشایش اقتصادی نبود. اما همان‌طور که گمانه‌زنی‌ها می‌گفتند او می‌خواست از کشف یک منبع انرژی جدید در دریای سیاه پرده‌برداری کند. کشفی که بخشی از کارشناسان با دیده تردید به آن می‌نگرند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد