ریزش مشتریان گازی ایران

زنگ هشدار کاهش مشتریان گازی ایران به ویژه بعد از کشف میدان جدید گازی در ترکیه به صدا درآمد صادرات گاز ایران در حالی کمتر از ۵۰ میلیون متر مربع تخمین زده می‌شود که هم ظرفیت موجود کشور و هم ظرفیت بازارهای جهان و منطقه بیش از این میزان است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد