مالیات بر خانه‌های خالی «اجاره‌ها» را ارزان می‌کند؟

وضع مالیات بر ملک‌هایی که نه مالک در آن سکونت دارد و نه مستاجر، در دستور کار دولت قرار دارد. البته هنوز ماده واحده مربوط به وضع مالیات بر خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم نهایی نشده و شورای نگهبان قانون اساسی، ایراداتی به آن وارد دانسته.

بر اساس آمارها، تعداد خانه‌های خالی در کشور حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برآورد می‌شود.
به اعتقاد صاحبنظران، وجود تعدادی خانه خالی همیشه برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نیاز است.

با این حال دلایلی مبنی بر اینکه مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند انتظارات را برای مدیریت سمت عرضه و حتی بازار اجاره برآورد کند، وجود دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد