با برترین موتورسازان جهان آشنا شوید

برندهای جهانی بیشترین سهم را از بازار موتورسیکلت در جهان دارند. حبوبیت موتورها به ویژه در مناطق شهری بزرگ و مناطق روستایی در سال های اخیر افزایش محسوسی داشته است. رتبه بندی حاضر بر اساس شاخص هایی چون میزان فروش، گستردگی بازارهای جهانی، میزان رضایت مشتریان و قیمت های اقتصادی بوده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد