دلایل افسارگسیختگی قیمت خودرو

طی هفته گذشته افزایش قیمت خودروها خبرساز شد؛ به‌طوری که در سه‌روز گذشته قیمت خودروهای داخلی بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت. بازار خودرو همواره تحت تاثیر بازار ارز بوده و افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم در قیمت خودروها انعکاس می‌یافت. این‌بار اما در غیاب تاثیر نرخ ارز چه عواملی در افزایش قیمت موثر بودند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد