بی‌اعتنایی بازار به ۲ دستور خودرویی روحانی!

جهش قیمت خودرو در بازار در حالی ادامه دار است که در شش ماه گذشته رئیس جمهور با صدور حداقل دو دستور ماموریت داده تا مسئولان قیمت خودرو در بازار را مدیریت کنند.

نخستین دستور روحانی در سال جاری به اردیبهشت ماه برمی‌گردد که خطاب به سرپرست وقت وزارت صنعت گفته بود: «قیمت گزاف خودرو برای مردم و مسئولان قابل تحمل نیست»

حالا در هفته‌های گذشته قیمت‌های سر به فلک کشیده خودرو، باز هم رئیس جمهور را دست به قلم کرد تا دوباره برای کنترل قیمت در این بازار دستور دهد.

ظاهرا بازار هیچ اعتنایی به این دستورات ندارد. این روزهای قیمت یک محصول تولید داخل حتی به نیم میلیارد هم رسیده است!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد