بورس تهران به حمایت دولت نیاز دارد یا احترام؟

در هفته‌های اخیر صدای کسانی بیشتر شنیده می‌شود که الا و بلا از دولت حمایت را طلب می‌کنند... کسانی که از اینکه سازمان به حقوقی‌ها برای خرید فشار وارد می‌کند خوشحالند.. کسانی که تصمیم اخیر شورای عالی بورس در خصوص اعطای مجوزی بر خلاف قانون و در راستای فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه کف و سوت می‌کشند... کسانی که بعید است جز پورتفوی خود به چیز دیگری بیاندیشند... کسانی که هر صدای مخالفی را به نادانی یا تبانی متهم می‌کنند!

کسانی که نماد «شبه‌علم» هستند و در بلبشوی بازار بر سیاستگذار فشار می‌آورند!

اما تله اصلی همینجاست! جایی  که سیاستگذار ممکن است در دام فشار این افراد گرفتار شود! گرفتار شود و فراموش کند بازار فقط و فقط احترام به اصول خود را می‌خواهد و باید اجازه داد کار خودش را بکند... دلیل نمی‌شود چون دولت در مقطعی خطایی کرد، باز هم آن را ادامه دهد!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد