گزارش بازار

در روزهای گذشته شاهد افت و خیز بازار سرمایه بودیم. بازگشایی نمادهای پالایشی تاثیراتی بر روند بازار داشت اقبال سرمایه‌گذاران به این صنایع باعث افزایش هیجانات در بازار بود. اما روند این روزهای بازار سرمایه تحت تاثیر چه عواملی است؟ پرستو ابوالقاسمی کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت بیمه ملت پاسخ می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد