نیمی از اقتصاد جهان در اختیار این ۱۰ کشور است

تا پایان سال ۲۰۱۹ مجموع تولید ناخالص داخلی ۱۹۳ کشور جهان معادل ۸۷.۸ تریلیون دلار بوده است. تحت تاثیر شیوع کرونا ممکن است این رقم امسال به حدود ۸۴ تریلیون دلار برسد اما کماکان نیمی از اقتصاد جهان در اختیار ۱۰ کشور جهان است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد