۳ نگرانی طرح مسکن ملی

«مسکن ملی» برای بسیاری «مسکن مهر» را تداعی می‌کند. برخی تفاوت این دو را تنها در همان دو حرف پایانی می‌دانند. ۴۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است تا پایان ۱۴۰۰ ساخته و تحویل متقاضیان شود. طرحی که حداقل با سه ابهام مواجه است، به سرنوشت «مسکن مهر» دچار می‌شود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد