سرگذشت جاسوسان شوروی در ایران

آنها اغلب شناخته نمی‌شوند، نه خاطراتی می‌نگارند و نه مصاحبه می‌کنند، اما هر جایی می‌توان رد پایشان را دید یا در هر خبری می‌شود حضورشان را حس کرد. آنها همه‌جا ممکن است باشند و با چهره‌ای مرموز اغلب شناخته نمی‌شوند. در این گزارش از جاسوسان شوروی در ایران دوره پهلوی خواهیم گفت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد