پاسخ به فراخوان ارزی؛ رئیس جمهور مزاح می‌فرمایند ؟

«بانک مرکزی چه کار کند شما راه‌حل بدهید.» این سخنی است که امروز رئیس جمهور خطاب به کسانی گفت که به مدیریت بازار ارز نقد دارند. حسن روحانی از ایستادگی دولت سخن گفت و از کسانی که از کاهش ارزش پول ملی انتقاد می‌کنند، درخواست ارائه راه حل کرد. گفتگوی «اکو ایران» با «احمد عزیزی»، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی و کارشناس ارشد پولی و بانکی را در مورد فراخوان رئیس جمهور ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد