سوء تفاهمی به اسم دلار نیمایی

بانک مرکزی تاکنون سیاست‌های مختلفی را برای آرام کردن بازار ارز و سهولت تجارت اتخاذ کرده است. این نهاد در تصمیمی سقف نرخ ارز را در سامانه نیما افزایش داد، به این امید که ثباتی در بازار ارز به وجود آورد و صادرکنندگان جهت بازگشت ارز صادراتی تشویق شوند. این سیاست تا چه حد کارا بوده؟ اکو ایران در مصاحبه‌‌ای با پدرام سلطانی به بررسی اما و اگرهای سامانه نیما می‌پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد