دو تصمیم جدید برای مهار دلار

امروز دلار از ۳۱ هزار تومان گذشت. بانک مرکزی سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی را به ۵۰۰ هزار دلار افزایش داد. این رقم پیش از این ۳۵۴ هزار دلار بود. همچنین روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی به صورت اسکناس عرضه خواهد شد. اقدام بانک مرکزی از دو زاویه دارای اهمیت است؛ اول اینکه به بازار سیگنال قوی ارسال کرد که با استفاده از اهرم‌های خود به دنبال مدیریت نوسان است. دوم اینکه اقدام بانک مرکزی در مقام بازار‌ساز اعلام حجم مداخله روزانه است. این اتفاق تاکنون سابقه نداشته که بانک مرکزی حجم مداخله روزانه خود را افشا کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد