بهترین گوشی های زیر ۵ میلیون تومان: گوشی کارگری چی بخریم ؟

اکو ایران در این مقاله لیست بهترین گوشی های زیر ۵ میلیون تومان موجود در بازار را معرفی کرده است هرچند نوسانات بازار ارز باعث تغییر روز به روز قیمت گوشی شده وکار برای خریداران هر روز دشوار می شود.

ضرورت استفاده از تلفن همراه در دنیای کنونی

امروزه تلفنهمراه به یکی از ضروریات زندگی هر فرد تبدیل شده و با گسترش اینترنت در شهرها و روستاها از کارکرد پیشین خود فاصله زیادی گرفته است. روزگاری قابلیت این دستگاه فقط برقراری تماس و ارسال پیامک بود و افراد کمی جز مصرفکنندگان آن به شمار میرفتند اما اکنون از پیر تا جوان و حتی کودکان متقاضی آن هستند و به عبارت دیگر تلفنهمراه جای خود را در سبد خانوار باز کرده است. با افزایش نرخ تورم و به تبع آن نرخ ارز در سال جاری، کالاهای وارداتی از جمله موبایل با جهش قیمتی مواجه شدهاند و این افزایش قیمت در ترجیحات مصرفکنندگان نمایان میشود. روند افزایش سطح عمومی قیمتها تاجایی پیشروی کرده که بخش عمدهای از جامعه از آن جا ماندهاند و حتی در تهیه مایحتاج زندگی با مشکل مواجه شدهاند. از طرف دیگر با شیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیتها، آموزش در مدارس و دانشگاهها با تحول عظیمی مواجه شده که ضرورت داشتن تلفن همراه هوشمند آن هم با امکاناتی خاص برای هر فرد را بیش از پیش آشکار کرده است. به عبارت دیگر تنها نیاز به موبایل افزایش نیافته، بلکه نیاز به گوشی هوشمندی که حداقلهای مورد انتظار امروز جامعه را پشتیبانی کند افزایش یافته است.

چه میزان تقاضا برای تلفن همراه وجود دارد؟

با توجه به نیاز روز افزون برای خرید موبایل، تقاضا برای این کالا چه میزان است؟ برخی بازار موبایل را بیشباهت به بازار خودرو نمیدانند چراکه هردو از نبود سیستم قیمتگذاری منطقی رنج میبرند، کمبود تقاضا و مازاد عرضه نیز در هر دو بازار بیداد میکند. به گفته رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی در شهریورماه تقاضا برای خرید گوشی تلفن همراه ۲۰ درصد کاهش یافته و نکته قابل تامل این که بیشترین تقاضا برای گوشیهای زیر ۵ میلیون تومان است. در این آمار سه نکته مهم نهفته است اولین اینکه اگر این کاهش تقاضا ادامه داشته باشد چه بلایی بر سرصنف موبایل خواهد آمد؟ ذکر این نکته ضروری است که تعطیلی چندماهه ناشی از شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی به اکثر صنفها زده و صنف موبایلفروش نیز از این قاعده مستثنی نبودند. ثانیا افزایش تقاضا برای گوشیهای زیر ۵ میلیون تومان خود سیگنالی مهم و تعیین کننده است چرا که این رقم بسیار بیشتر از حداقل حقوق کارگران است. یک کارگر باید حقوق چند ماه خود را برای خرید گوشی هوشمند پسانداز کند؟ و آیا پسانداز کارگران میتواند با قیمتهای سرسام آور گوشی برابری کند؟ نکته سوم اینکه در این محدوده قیمت چند مدل گوشی هوشمند در بازار موجود است؟ مصرفکنندهای که باید حقوق چندماه خود را برای خرید گوشی پسانداز کند آیا دایره انتخاب وسیعی نیز دارد؟ نکتهای که ذکر آن خالی از لطف نیست این است که بعضا برای گوشیها قیمتهای مختلفی در سایتها دیده میشود که گاهی برخی از این گوشیها در بازار موجود نیستند و این یک عدم اعتماد نسبت به نرخ موبایل ایجاد میکند که در نتیجه آن مصرف کننده در انتخاب مدل دلخواه دچار تردید میشود. افرادی که به دنبال خریدگوشیهای زیر ۵ میلیون تومان هستند اغلب میخواهند با جستجو در اینترنت و بررسی گوشیهای موجود ابتدا از  نوع گوشی اطمینان حاصل کرده و سپس دست به خرید بزنند. هرچند شاید خریدگوشیهای زیر ۵ میلیون تومان در ابتدا بعید بنظر برسد اما اکو ایران در این گزارش با نگاهی به آمار استفاده از تلفن همراه در سطح داخلی و جهانی، مدلهایی که در این قیمت قابل تهیه هستند را نیز ارائه کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد