ابوالقاسم حالت؛ ملک‌الشعرای نفت

شاید خیلی‌ها ندانند، اولین سرود جمهوری اسلامی، یادگار مردی است که در میان نفتی‌ها، به ملک‌الشعرای نفت مشهور است. مردی که از یک‌سو، سال‌های سال فکاهی‌سرای مجله طنز توفیق بود و از سوی دیگر مدیر نشریه صنعت نفت. «اکوایران» در این گزارش نگاهی به زندگی «ابوالقاسم حالت» انداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد