یک آمار عجیب از تجارت سیگار در ایران

وزارت صمت در امار ٥ ماهه سال ١٣٩٩ از کاهش١٢ درصدی تولید سیگار و در عین حال افزایش صادرات این محصول خبر داد. این در حالی است که در قاچاق این محصول نیز تغییرات قابل توجهی رخ داده است. آخرین آمارها از تجارت سیگار را ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد