تورم مسکن سه رقمی شد

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن برای مهرماه منتشر شد

گزارشی که دو پیام جدید برای بازار داشت. «تورم ماهانه» مسکن که شهریورماه نصف شده بود، دوباره در مهرماه ۱۰ درصد افزایش یافت تا نرخ رشد قیمتی ماهانه مسکن به قبل از شهریورماه برگردد و کاهش ماهانه «رشد قیمت» تداوم نداشته باشد.

پیام دوم این گزارش، تورم سه رقمی نقطه‌ای مسکن بود تا پس از ۱۶ ماه دوباره تورم نقطه‌ای سه رقمی شود!‌

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد