رای پستی در انتخابات آمریکا

رای پستی سابقه بسیار طولانی در آمریکا دارد. در بحبوحه جنگ داخلی بود که رای پستی برای اولین بار در آن انتخابات صورت گرفت. گرچه ارتشیان، سالمندان، کارگران روزمزد، آمریکایی‌های مقیم خارج از این کشور و ساکنان مناطق دورافتاده معمولا از رای غیرحضوری استفاده می‌کنند، با این حال قوانین مربوط به رای پستی در ایالت‌های مختلف متفاوت است. عنوان شده امسال حدود ۷۶ درصد از آمریکایی‌ها واجد شرایط دادن رای به صورت پستی هستند. آیا در انتخابات اخیر، رای پستی به چالشی اساسی در نتایج آرا بدل خواهد شد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد