سرنوشت انتخابات آمریکا به دادگاه می‌کشد؟

با وجود اینکه از نظر آرای الکترال قطعی، بایدن هنوز اختلاف معناداری با ترامپ دارد اما رای‌گیری در ایالت‌های سرنوشت‌ساز هنوز تمام نشده و در اغلب این ایالت‌ها ترامپ از بایدن پیش است. حالا چشم امید دموکرات‌ها به آرای پستی است اما فراموش نکنیم که نمی‌توانیم آرای پستی را هم کاملا به سبد ترامپ بریزیم. از طرفی به نظر می‌رسد که آنچه تحلیلگران آمریکایی از آن می‌ترسیدند در حال وقوع است چون هنوز شمارش آرا تمام نشده ترامپ اعلام پیروزی کرده و گفته که موضوع را به دادگاه عالی می‌کشاند، این اتفاق، احتمال درگیری و تنش را بالا می‌برد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد