رالی بایدن و ترامپ در راند پایانی

اعلام نتیجه در یک ایالت دیگر، می‌تواند رئیس جمهور بعدی ایالات متحده را معرفی کند. بر اساس آخرین آمار رسمی، تاکنون جو بایدن با ۲۶۴ رای الکترال، فاصله قابل اطمینانی از دونالد ترامپ دارد. بایدن تنها به پیروزی در یک ایالت دیگر نیاز دارد، در حالیکه ترامپ نیازمند کسب آرای الکترال تمامی ایالت‌های باقیمانده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد