اشتباه پرهزینه مصدق در قبال آمریکا

روابط ایران و آمریکا در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق به‌شدت تحت‌تاثیر مناقشه نفتی ایران و انگلیس بود اما به‌نظر می‌رسد تحلیل نادرست دکتر مصدق از جایگاه ایران در سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد و ناتوانی از درک روابط عمیق آمریکا و انگلستان، موجب شد وی در سال‌های ۱۳۳۲ــ۱۳۳۰ برای مقابله با مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران، بیش‌ازاندازه به آمریکا خوش‌بین باشد.

روش مصدق برای جلب توجه آمریکایی‌ها و فاصله‌انداختن میان آمریکا و انگلیس، نه‌تنها مفید نبود بلکه زیان‌های غیرقابل جبرانی را در پی داشت. به‌نظر می‌رسد دکتر مصدق به حمایت اقتصادی آمریکا بیش از حمایت سیاسی آن دل بسته بود و تصور می‌کرد به پشتوانه کمک‌های آمریکا خواهد توانست سرانجام بر مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی فائق آید.

تا ‌زمانی‌که همسویی آمریکا با انگلیس آشکار نشده بود، برخی ایرانیان به‌خطا می‌پنداشتند برای حل مشکلات اقتصادی کشور، پس از تحریم اقتصادی انگلیس می‌توانند به آمریکا تکیه کنند.

(برگرفته از مقاله‌ای به قلم ویدا همراز)

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد