هزینه مراقبت از بیماران کرونایی

امروز روزنامه‌های زیادی به دستور تعطیلی فراگیر در شهرهای قرمز و کل‌کل رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی پرداخته بودند

روزنامه‌های اصولگرا اما بیشتر به گزارش قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اشاره و میزان سودآوری آن را برای خزانه معادل ۲۵ میلیون بشکه نفت اعلام کردند. در این بین گزارش یک روزنامه شهروند سوژه جذابی داشت، این روزنامه  به یک شغل جدید کرونایی پرداخته و آگهی‌ها را بررسی کرده که صاحبان آنها در ازای دریافت مبلغی از بیماران کرونایی مراقبت می‌کنند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد