تردید بین خویشتنداری و قدرت‌نمایی

در اولین روز از دور تازه محدودیت های کرونایی، بعضی روزنامه ها به اهمیت این اقدام و تاثیرش بر قطع زنجیره انتقال کرونا اشاره کردند اما می شود گفت که اغلب روزنامه های امروز تحت تاثیر بیانیه تازه سه کشور اروپایی قرار داشتند.

روزنامه های نزدیک به اصولگراها این بیانیه را در راستای اعلام موضع اروپا در آستانه شروع به کار یک دولت دموکرات در آمریکا تفسیر کردند و خط و نشان کشیدند اما روزنامه های نزدیک به دولت ترجیح دادند روی اهمیت مذاکره و خویشتنداری برای رفع تحریم ها تاکید کنند. در این بین ماجرای دلخراش تخریب خانه زن هرمزگانی هم بازتاب زیادی در روزنامه های امروز داشت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد