کرونا در حاشیه استعفا

استعفای چهره‌های شناخته شده در تیم وزیر بهداشت مثل ایرج ملک زاده معاون تحقیقات این وزارت خانه، توانست اتفاقات مهمی که دیروز افتاده بود را تا اندازه زیادی به حاشیه ببرد و تبدیل به تیتر و عکس یک روزنامه های زیادی شود

جالب اینکه در این قائله روزنامه های اصلاح طلب کمتر پشت وزیر ایستادند و در بهترین حالت، وسط ماجرا را گرفتند و این روزنامه های اصولگرا بودند که تمام قد از وزیر بهداشت در برابر تیم مستعفی دفاع کردند. 

غیر از استعفای معاونان وزیر بهداشت، شروط تیم بایدن برای بازگشت آمریکا به برجام هم توجه روزنامه ها به خصوص روزنامه های منتقد دولت را جلب کرد. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد