معاملات مسکن نصف شد

گزارش تحولات بازار مسکن مربوط به آبان‌ماه منتشر شد. این گزارش افت شدید سرعت رشد قیمت مسکن را روایت می‌کند. تورم ماهانه مسکن از اردیبهشت ماه تا مردادماه در کانال‌های ۱۰ و ۱۱ درصد متغیر بود، به این معنا که قیمت مسکن در هر ماه نسبت به ماه قبل، رشد قابل توجهی در این محدوده را تجربه کرد.

پس از آنکه در شهریور تورم ماهانه نصف شد و به ۵ درصد رسید، در مهرماه دوباره نرخ رشد قیمت مسکن به ۱۰ درصد افزایش یافت، اما جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن در آبان نسبت به مهر ۱.۸ درصد افزایش یافت که از کاهش شدید سرعت رشد قیمت ماهانه مسکن حکایت دارد.

در عین حال معاملات مسکن با افت شدید مواجه بود و در مهرماه نصف شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد