تاریخچه بورس ایران

نقطه آغاز شکلگیری بورس تهران را باید سال ۱۳۱۵ دانست. سالی که دو کارشناس هلندی و بلژیکی بررسی زمینه‌های لازم و تنظیم مقررات مربوطه کار خود را آغاز کردند.

اما روند کار مقداری به طول انجامید و وقوع جنگ جهانی موجب وقفه در فرآیند شروع فعالیت بورس اوراق بهادار ایران شد. اما در آن سال‌ها چه شد؟ گزارش را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد