اتحاد علیه جسارت

امروز از آن روزهای کم یابی بود که تمام روزنامه ها نسبت به یک اتفاق واکنش مشابه نشان دادند و حتی در مورد شدت واکنششان هم بین آنها شباهت های زیادی بود، ماجرایی که آنها را متحد کرد حرف های رئیس جمهور ترکیه در مورد منطقه ارس بود که خشم ایرانی ها را برانگیخت.

از این گذشته امروز عناوین اقتصادی هم سهم قابل توجهی در صفحه اول روزنامه ها داشتند مثلا امروز هم بررسی بودجه کماکان ادامه دارد و در کنار آن احتمال رسیدن روزهای تورمی در سرتاسر جهان و مزایده مجتمع ایران مال که بزرگترین مزایده تاریخ ایران است موضوعات دیگری هستند که در روزنامه های امروز می خوانید. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد